Valgreinar

Valgreinar eiga samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla að vera um 20% námstíma á unglingastigi. Valgreinar sem í boði eru fyrir 8. 9. og 10. bekk skólaárið 2018-2019 má sjá í bæklingum hér að neðan. Valblöð fyrir hvern bekk um sig er þar einnig að finna.

Valgreinabæklingur 2019-2020 (með fyrirvara um breytingar)

Yfirlit yfir valgreinar 2019-2020 (með fyrirvara um breytingar)

 

Hægt er að láta meta skipulagt íþrótta- og tómstundastarf í stað valgreina að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Foreldrar bera alfarið ábyrgð á því að nemendur stundi slíkt og skili staðfestingu óski skólinn eftir því. Að hausti þarf að skila staðfestingu á að nemandinn leggi stund á starf sem meta má og síðar á skólaárinu er kallað eftir upplýsingum um frammistöðu og ástundun nemenda í metna valinu.

Eyðublað vegna metna valsins.

 

Ef nemendur þurfa einhverra hluta vegna að skipta um valgrein þegar liðið er á skólaárið skal óska eftir því skriflega á þar til gerðu breytingarblaði sem undirritað skal af foreldrum.