Innra mat

 

Innra mat

Mat á skólastarfi er tvenns konar, innra mat og ytra mat. Munurinn á innra og ytra mati hefur með stöðu matsaðila að gera. Séu þeir starfsmenn í skólanum er talað um innra mat, komi þeir að utan frá opinberum aðilum er talað um ytra mat. Í innra mati er það skólinn sjálfur sem leitast við að meta starf sitt að hluta eða í heild og starfsfólkið tekur þátt í matsferlinu. Ytra mat beinist að skólanum, stjórnun, starfsfólki, nemendum og foreldrum þar sem ýmist er rætt við fólk eða athuganir í kennslustundum.

Við skólann starfar gæðaráð sem skipuleggur framkvæmd innra mats. Áætlun liggur fyrir um hvaða matsþætti skal meta á næstu árum en svo er unnin ítarlegri áætlun sem gildir fyrir hvert skólaár og hvaða leiðir skuli fara að framkvæmd matsins. Tilgangur innra mats er:

  • Að veita upplýsingar um skólastarf, árangur þess og þróun til fræðsluyfirvalda, starfsfólks skólans, foreldra og nemenda
  • Að tryggja að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrár grunnskóla
  • Að auka gæði náms og skólastarfs og stuðla að umbótum
  • Að tryggja að réttindi nemenda séu virt og að þeir fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á samkvæmt lögum 

Ársáætlun innra mats skólaárið 2023-2024

Innra mats skýrsla skólaárið 2022-2023

Ársáætlun innra mats skólaárið 2022-2023

Innra mats skýrsla skólaárið 2021-2022

Ársáætlun innra mats skólaárið 2021-2022

Innra mats skýrsla skólaárið 2020-2021

Matsáætlun skólaárið 2020-2021

Fjögurra ára matsáætlun 2020-2024 

 

Vorskýrsla 2020

Vorskýrsla 2019

Vorskýrsla 2016. 

Vorskýrsla 2015

 

Hér má sjá fjögurra ára áætlun innra mats Síðuskóla. Matsteymi sér síðan um að útfæra nánar hvernig vinna við matið fer fram.