Samræmd könnunarpróf

Niðurstöður samræmdra prófa í 4. og 7. bekk í september 2018. Gefnar eru upp raðtölur þar sem segja til um hvar á bilinu 1-100 nemendur Síðuskóla raðast að meðaltali en 50 er miðjan.

  Íslenska Stærðfræði
4. bekkur 56,6 57,2
7. bekkur 54,3 47

 

 

Niðurstöður samræmdra könnunarprófa í 4. og 7. bekk frá því í september 2017 hjá 4. og 7. bekk. Hér eru birtar normaldreifðar einkunnir þar sem 30 er meðaltal og má sjá að Síðuskóli er stundum undir og stundum yfir landsmeðaltalinu. Engar niðurstöður eru birtar hjá 10. bekk sem þreytti próf á vormisseri 2018 en framkvæmd prófanna fór úrskeiðis vegna tæknilegra örðugleika.

  Íslenska Stærðfræði Enska
10.bekkur 0 0 0
7.bekkur 28,5 24,4  0
4.bekkur 28 29,5  0

 

Niðurstöður úr samræmdum könnunarprófum í  4., 7. og 10 bekk árin 2007 til 2016 má finna hér. Í yfirlitstöflu er miðað við normaldreifða einkunn þar sem 30 er meðaltal.