Breytingar á lesfimiprófum Menntamálastofnunar í janúar 2020

Frá Menntamálastofnun:

Undanfarin ár hafa lesfimipróf frá Menntamálastofnun verið notuð í ykkar skóla og þið hafið fengið upplýsingar um niðurstöðurnar í vegnum orðum á mínútu. Það þýðir að lesinn orðafjöldi er stilltur af út frá þyngd
textans.
Nú þegar töluverð reynsla er komin á prófin er tímabært að endurskoða þau og þróa enn frekar. Hingað til
hafa nemendur lesið A-textann í september og maí og B-textann í janúar en nú verður B-textinn tekinn út
svo nemendur lesa A-textann í öll þrjú skiptin.
Þetta gerir túlkun mun auðveldari og gefur ykkur réttari mynd af þróun lestrarfærninnar.
Þessar breytingar hafa þau áhrif að uppfæra þarf töflu sem reiknar vegin orð á mínútu og mun það hafa
afturvirk áhrif á nokkurn hóp nemenda þannig að niðurstaðan frá í september getur hliðrast upp eða niður
um þrjú orð.
Því gæti orðið misræmi á útprentanlega einkunnablaðinu sem þið hafið þegar í höndunum frá síðastliðnu
hausti og því sem þið fáið eftir janúarprófin.