Leyfi nemenda

Kæru foreldrar. nú er komið að því að þið verðið að fylla svona út.

Undirritaður hefur kynnt sér og er samþykkur neðangreindum skilyrðum.

Í 15. grein laga um grunnskóla nr. 91/2008 segir: Sæki foreldrar skólaskylds barns um tímabundna undanþágu þess frá skólasókn í einstökum námsgreinum eða að öllu leyti er skólastjóra heimilt að veita slíka undanþágu telji hann til þess gildar ástæður. Foreldrar skulu þá sjá til þess að nemandinn vinni upp það sem hann kann að missa úr námi meðan á undanþágu stendur.